Är Jan Guillou alltid dåligt påläst?


Jan Guillou far ut i en mycket förvirrad krönika hos Aftonbladet, som innehåller en lång rad lättbevisade felaktigheter. Huruvida hans tes är rätt eller inte behöver man inte diskutera, men samtliga hans exempel visar sig vara fel och det blir pinsamt uppenbart att Guillou över huvud taget inte läst på och uttalar sig om saker han inte vet något om.

+ There are no comments

Add yours