Är flyktingpolitiken överspelad?


Det är lätt för ett rikt land att ta hand om några hundra flyktingar, likväl några tusen, men när siffrorna skjuter i höjden ökar också svårighetsgraden. I Sverige har det funnits ett motstånd mot att prata volymer, vilket är ologiskt, eftersom det är en viktig del av flyktingpolitiken. När hundratusentals människor anländer blir det panik. Ingen statsmakt kan bygga bostäder och skaffa jobb åt alla dessa människor under rimlig tid. Våra samhällen kollapsar både vad gäller infrastruktur, socialförsäkringssystem, vård, skolor etc.

+ There are no comments

Add yours