Är EU:s Schengen-gränser dödsfällor?


Det råder fri rörlighet inom EU, medan de yttre gränserna ska vaktas och övervakas, detta är en grundregel inom unionen. Vilka är det då som vaktar EU:s yttre gränser? De mest kända gränserna finns i den spanska enklaverna Ceuta och Melilla i Marocko, samt mellan Ungern och Serbien, och mellan Grekland och Turkiet. Det är också många som försöker ta sig över sjövägen till Italien, vilket faller under italienska kustbevakningens jurisdiktion.

+ There are no comments

Add yours