Är du rasist nu, Åsa?


Det är gott och väl att vara medmänsklig och vilja väl. Men realpolitik handlar om att förvalta ett uppdrag från väljarna och att använda skattepengarna klokt. I en välfärdsstat av klassiskt svenskt snitt förväntar sig, med rätta, de svenska medborgarna att deras skattepengar ska användas för deras behov. När de svenska myndigheterna unsiont till slut höjer rösten och säger att varken pengar, personal eller fysiska lokaler räcker till för det som politikerna i sin blåögda välvilja beställt, då tvingas även Åsa Romson inse teoriernas begränsning.

+ There are no comments

Add yours