Är det svenska NetClean som ska censurera Turkiets nät?


President Recep Tayyip Erdogan har undertecknat en ny lag som gör det möjligt för telemyndigheten TIB, som leds av en före detta underrättelsechef, att blockera sajter om det bedöms nödvändigt för ”rikets säkerhet, upprättandet av allmän ordning och för att förhindra brott”. Med vetskap om att det svenska företaget NetClean tidigare samarbetat med den turkiska regimen vore det intressant att veta om man är involverade även i denna offensiv mot ideologiskt anstötligt material.

+ There are no comments

Add yours