Är det rimligt att DNA-testa 800 personer?


Ändamålet helgar medlen, heter det ju. Men är det verkligen rimligt att polisen DNA-testar 800 personer – som egentligen inte är misstänkta – för att lösa ett mord? Det är en sak att tvinga eller uppmana en person som man verkligen misstänker för att ha begått ett grovt brott att lämna DNA-prov. Men 800 personer kan inte rimligen ha varit misstänkta för mordet i Upplands Väsby. Det är dessutom oklart om de “misstänkta” verkligen förstod att de kunde neka. Och om de hade nekat – skulle polisen ha nöjt sig med det, eller skulle de ha betraktat nekandet som grund för misstanke?

+ There are no comments

Add yours