Är det lönsammare att importera barn än att föda upp egna?


Diskussionen om kostnaderna för flyktingmottagandet är i bästa fall framgentarisk, i värsta fall osaklig och infekterad. Försöken att få vettiga svar på ens de enklaste av frågor ter sig fruktlösa. Så det är dags att reda ut några saker. För det första, vad är en samhällsekonomisk kalkyl? Jo, en samhällsekonomisk kalkyl är en beräkning av värdet av det som produceras och konsumeras i ett land. Oftast handlar det om ett enskilt land, men i vissa fall tas hela världen med. Jag kommer här att utgå från nationen Sverige.

+ There are no comments

Add yours