Är det inte hög tid att börja granska Sverigedemokraterna?


Det är märkligt att det parti som media och andra partier tycks ogilla mest också är det enda partiet som inte har fått utstå en adekvat granskning av sitt partiprogram och ideologi. Ändå är Sverigedemokraterna ett av de mest tvångsintensiva partier vi har i Sveriges riksdag. Man är för övervakning av svenska medborgare, för en återuppbyggnad av välfärdsstaten, för en starkt reglerad, ja socialistisk, styrning av svensk ekonomi, för en utökning av statens biståndspolitik och för fortsatt reglerad immigrationspolitik.

+ There are no comments

Add yours