Är det bra med auktoritetstro?


Läser att regeringen slår rekord i förtroende. Svenska folket har aldrig haft så lågt förtroende för regeringen som nu. Även om det i just detta fall säkert beror på regeringen kan denna observation vara utgångspunkt för ett mer generellt resonemang. Bör man ha respekt för auktoriteter?

+ There are no comments

Add yours