Är bostadsbristen ett argument mot invandring?


Bristen på bostäder anförs ofta som ett skäl att begränsa invandring och flyktingmottagning. Men hur relevant är det argumentet egentligen? Om befolkningen ökar krävs det fler bostäder, om befolkningen minskar krävs det färre bostäder. Inte skulle vi tala om att vi måste begränsa barnafödandet i landet för att våra politiker inte lyckas skapa förutsättningar för fler bostäder? Nej, vi kräver helt enkelt fler bostäder. Många av de ofta angivna skälen för att begränsa invandring är helt enkelt svepskäl.

+ There are no comments

Add yours