År 2020 är räntan sex procent


Av och till funderar jag över hur människor som köper bostad i dag tänker. Vilka räntor räknar dom med och har de beredskap för ränteförändringar på några års sikt? I mitt jobb tar jag del av ränteprognoser – inte så mycket för boräntorna, utan mer för statslåneräntorna. Och när jag ser prognosen för 2020 gällande tioårsräntan – på 4,5 procent – känner jag att det här nog bör översättas så att vanliga husköpare förstår vad det innebär.

+ There are no comments

Add yours