Apple tar en viktig strid


Den amerikanska underrättelsemyndigheten NSA:s slogan är som bekant “collect it all”. Nu vill FBI få möjlighet att göra detsamma. USA:s regering har krävt att Apple ska hjälpa FBI att kringgå den kryptering som finns i Iphone, detta för att få tillgång till data i en telefon som användes av den gärningsman som låg bakom en dödsskjutning i december. Apple har vägrat, och nu kan saken prövas i domstol. Frågan handlar inte bara om den federala polisens önskan att få tillgång till en gärningsmans data. Det handlar om alla Iphones i hela världen. Apples VD Tim Cook konstaterar att det “kan få konsekvenser långt bortom den nuvarande rättsfallet”…

+ There are no comments

Add yours