Apple börjar skanna meddelanden och bilder i jakt på övergrepp mot barn – vilket även öppnar dörren för övervakning i andra syften


Apple inför nu automatisk kontroll av alla bilder som går till eller från minderåriga användare i företagets meddelandetjänst. Man kommer även att kontrollera alla användares alla bilder, för att identifiera eventuella sexuella övergrepp mot barn. Även om syftet sägs vara gott är detta slutet för Apple som ett varumärke som sätter sina användares rätt till privatliv i främsta rummet.