Använd https – för de kinesiska regimkritikernas skull


Är det möjligt att kombinera internetcensur med ekonomisk utveckling? Kina har nyligen arresterat tre personer för att de twittrat regimkritiskt: Liang Qinhui, Zheng Jingxian och Huang Qian. Den kinesiska delan av Internet är innesluten bakom en stor brandvägg som ska hindra kineserna från att ta del av regimkritisk information från utlandet.

+ There are no comments

Add yours