Antropocentrisk frihet under ansvar


Jag vet att många läsare har haft lite svårt att hänga med i de engelska texter jag publicerat senaste veckan. Inte bara för att det är på engelska, utan kanske än mer för att de behandlar ämnen och filosofiska spörsmål som inte avhandlas dagligdags i Sverige. Så jag gör ett försök att förklara min förståelse och min inställning till dessa frågor. Det blir alltså inte en rak översättning av den engelska texten.

+ There are no comments

Add yours