Antimodernismens olika uttryck


Vi lever av en tid av förändring, och har gjort så i närmare 200 år. Jag tänker framförallt på industrialismens och modernismens stora omstöpning av samhället, från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Men det handlar inte bara om tekniska landvinningar, människan har blivit mer sekulär, vi tror inte längre på religion och myter i samma omfattning. Vi kräver rationella svar, och har lärt oss att tänka logiskt. Vi skickar våra barn att gå i skola i många år för att lära sig alla dessa kunskaper som krävs för att bli en modern människa. Och även de som är religiösa uppsöker en läkare när de får cancer, ty de inser att böner inte hjälper. Därför är vetenskapen en slags överideologi, som även respekteras av de flesta religiösa grupper.

+ There are no comments

Add yours