Anställda i åsiktskontrollens tjänst – en miljardindustri


Nyligen föreslog det S-knutna förbundet Tro och Solidaritets ordförande Sara Kukka-Salam och vice ordförande Jesper Eneroth att regeringen skulle avsätta en miljard kr per år i bidrag till civilsamhället för att motverka rasism.