Annie Lööf är olämplig i en svensk regering


Bondeförbundet hade 1933-1946 som enda svenska riksdagsparti rasismen inskriven i sitt partiprogram: ”Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda flyktingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling”.

+ There are no comments

Add yours