Anna Kinberg Batra vet inte hur NATO-medlemskap och upprustning ska finansieras #fofrk


Anna Kinberg Batra (m) är tydlig med att hon och Moderaterna vill att Sverige ska gå med i NATO. Hon kan dock inte ge besked på hur ett NATO-medlemskap ska finansieras. NATO-medlemskap innebär ett förpliktigande att lägga 2% av sin BNP på försvarsbudgeten. Flera NATO-länder gör inte det idag, men ska då ha en plan som visar hur man åtgärdar detta inom ett antal år. Anna Kinberg Batra menade att det inte blir billigare för svenskt försvar att stå utanför NATO, men kunde inte ge ett svar på hur ett NATO-medlemskap skulle finansieras.

+ There are no comments

Add yours