Aniarahändelser, aniaraprojekt


Alla känner ni säkert till Harry Martinssons kända diktepos om Aniara från 1956. Aniara var en rymdfarkost som skulle föra mänskligheten bort från en förödd värld här på Jorden (eventuellt radiaksmittat efter ett kärnvapenkrig). Men Aniara kom ur kurs och tappade styrförmågan. Färden fortsatte därför mot Lyrans stjärnbild, ut i ”dödrymden” tills allt bränsle och livsuppehållande förmåga uttömts ombord. Ibland tycks mänskligheten fatta aniarabeslut, skapa aniarahändelser, för vår fortsatta verksamhet här på Jorden.

+ There are no comments

Add yours