Anders Borg är tillbaka från den mörka sidan


Anders Borg har skrivit en debattartikel i World Economic Forum Agenda med rubriken Obi-Wan Kenobi and Keynes: the masters of structural reform. En mer passande rubrik med anknytning till Stjärnornas krig tycker jag skulle ha varit To the dark side and back again – corporatism in retrospect.

+ There are no comments

Add yours