Ändamålsglidningar


Det Sverige vi kallar demokratiskt är inte detsamma som det Sverige där alla myndiga svenskar fick rösträtt 1924. Då var demokratin ett förbund mellan staten och individerna. Från 1932 skedde en ändamålsglidning. Alltmer blev Sverige ett korporativistiskt land, medborgarna har blivit tvingade att tillhöra en grupp, en korporation, för att kunna påverka politiken, eller för att inte utsättas för övergrepp av byråkratin.

+ There are no comments

Add yours