Analysen är gjord – dags för handgripligheter


Den inneboende kraften i oss människor är enorm. Lika mycket som den kan åstadkomma, lika passiviserande och förödande kan den verka. Den som vet att kanalisera den egna kraften har individuella fördelar och om människor går samman och lägger ner energi på gemensamma intressen kan hela samhällen uppstå. Därför önskar centralmakten att hålla isär folk. Atomisera tillvaron.