Amorteringskrav från första maj


Regeringen skickade igår sitt lagförslag om amorteringskrav på remiss till lagrådet. Om förslaget inte måste omarbetas igen börjar de nya amorteringekraven gälla från den första maj. Finansmarknadsminister Per Bolund (mp) säger följande i regeringens pressmeddelande: “Genom förslaget får Finansinspektionen det mandat som krävs för att föreslå och implementera amorteringskravet. Den ökande skuldsättningen hos hushållen medför risker, framförallt för den makroekonomiska stabiliteten. Amorteringskravet är ett nödvändigt verktyg för att få en sund amorteringskultur och minska risken för finansiell oro.”

+ There are no comments

Add yours