Amnesty tar ställning för avkriminaliserad sexhandel


Amnesty International tog i dag officiellt ställning för en avkriminalisering av sexhandel. På sin hemsida kallar människorättsorganisationen beslutet “a crucial vote to protect the human rights of sex workers”. Beslutet är oerhört viktigt av flera skäl. Dels symboliskt då Amnesty är en organisation med högt anseende som arbetar för mänskliga rättigheter i hela världen. Detta ställningstagande innebär att vi äntligen kan prata om sexarbetares rättigheter utan paternalistiska övertoner om att “rädda” någon.

+ There are no comments

Add yours