Almega: Usel matchning på arbetsmarknaden


Almega rapporterar om usel matchning på arbetsmarknaden. Det finns idag fler lediga jobb än under högkonjunkturen innan finanskrisen 2008, men arbetslösheten är avsevärt högre. De arbetslösa matchar helt enkelt inte de krav som arbetsgivarna har. Enligt SCB finns det nu 432 000 arbetslösa, eller 405 000 när man säsongrensar (sorry, ni övriga 27 000, ni är inte arbetslösa, ni bara upplever det som så) och säsongsrensad arbetslöshet är 7.8%. Medan 7.8% av arbetskraften är arbetslösa officiellt, så finns det lediga platser motsvarande 6.7% av arbetskraften.

+ There are no comments

Add yours