Alliansens integrationsfiasko


Den senaste veckan har det rapporterats om problem med de så kallade instegsjobb som Alliansen införde 2007. Instegsjobb är en sorts bidragsanställning för personer födda utanför EU. Staten betalar 80 procent av lönen. Åtgärden är kopplad till SFI och kan ges till den som har fått ett uppehållstillstånd under de senaste tre åren. Instegsjobb är således en anställningsform enbart riktad till utomeuropeiska invandrare.

+ There are no comments

Add yours