Allemansrättens dödsryckningar


Den sortens naturkultur är vad som gör allemansrätten möjlig i norden. Visst kom den till som ett sätt för överheten att kunna förhindra de alienerade stadsborna från att bli helt psyksjuka framför de löpande banden men det finns en underliggande och äldre sedvänja som grund för allemansrätten.