Allemansrättens dåliga hushållning


I mitt referat och kommentar till ledare i Jägarnas Riksförbunds medlemstidning och ATL, ”Jakt trumfar allemansrätt”, kommenterade Sven på Kläppen att vi markägare kommer att förlora äganderätten för att allmänhetens ekonomiska intresse är större än vårt. Mitt resonemang här är ett försök att förklara det samhällsekonomiskt förnuftiga i att sätta tydliga gränser för allemansrätten. Alla vet att marknadsekonomi är det effektivaste sättet att allokera resurser dit där de gör mest nytta eller bäst kommer till sin rätt.

+ There are no comments

Add yours