Allemansrätten vid vägs ände?


När inte ens en kommun kan finna verksamma åtgärder för att försvara sin äganderätt till marken mot olagliga campare, så är det ett tecken på att såväl allmänhet som myndigheter förlorat sinnet för proportioner. Liksom att begrepp som rätt och fel verkar ha mist sin betydelse. I det aktuella fallet i Norrköping verkar inte ens den lokala ordningsstadgan spela någon roll i kraftmätningen mellan ägaren, tillika myndigheten och de illegala ockupanterna. Detta eftersom ordningsstadgan säga gälla endast inom planlagt område.

+ There are no comments

Add yours