Allemansrätten på Skansen


När man utnyttjar någon annans egendom för egen nytta eller nöje vill man naturligt nog inte väcka den rättmätige ägarens berättigade krav på ersättning eller möjlighet att säga stopp. De vars levebröd och affärsidé går ut på detta nyttjande vill självklart befästa sin ”rätt” och befrämja allmänhetens intresse för sin ”produkt”. Affärsverksamhetens tillskyndare är staten, halvstatliga organisationer, statsstödda frivilligorganisationer samt privata företag.

+ There are no comments

Add yours