Äganderätt: En introduktion


Detta är en kort introduktion till teorin om äganderätt och den utgör grunden för libertarianism.
Teorin om äganderätt
Människan är beroende av resurser för att klara sig genom vardagen och livet. Men resurser är knappa (begränsade i antal) och alla kan inte använda dem samtidigt. Därför behövs det bestämmelser för att avgöra vem som kontrollerar – äger – vad så att man kan undvika konflikter och säkra människors välstånd.

+ There are no comments

Add yours