Aftonbladet: Ungdomar negativa till 2016


Aftonbladet säger sig ha genomfört en undersökning om svenskarnas framtidsutsikter. Man påstår att ungdomarna är positiva, men i de siffror man redovisar är det tydligt att ungdomarna är negativa.Aftonbladet skriver att Inzios analyschef Karin säger:”Det är fler som tror att det blir bättre, framför allt de yngre. Det kanske ligger i sakens natur att yngre personer har en syn att allting är möjlig”Aftonbladet skriver också:”[D]e unga tror på det nya året, enligt en undersökning från Aftonbladet/Inizio” Låt oss då snabbt titta på Aftonbladets egna siffror från Inzios undersökning.

+ There are no comments

Add yours