Adoptionskritikerna


Den svenska adoptionspolitiken är ett område man som svensk sällan reflekterar kring, den framstår som en naturlig del av sakernas tillstånd. Man missar då att den varit ovanligt omfattande jämfört med andra länder och haft en koppling till den svenska ideologin.