90% av jordbruken har försvunnit de senaste 25 åren


UNT uppmärksammar att kulturgeografen Anders Wästfelt kommit fram till att 90% av de svenska kommersiella jordbruken försvunnit de senaste 25 åren. Istället ser man allt färre, men större jordbruk, i konstrast mot det traditionella svenska småbruket. Wästfelt har korrekt rensat bort smågårdar och hobbygårdar ur statistiken, och då visar det sig att 90% av gårdarna försvunnit, och med det också en mycket stor andel av de som faktiskt försörjer sig på jordbruk. Skymning över svenskt jordbrukslandskap.

+ There are no comments

Add yours