8% av bloggläsarna kan få allvarliga problem vid höjda räntor


Nedan presenteras resultaten av förra helgens enkät kring läsarnas. Även om majoriteten av läsarna klarar ordentligt höjda räntor så riskerar upp 8% råka ganska illa ut vid höjda räntor. 1 682 bloggläsare svarade på enkäten, vars fråga löd “Hur stor andel av ditt hushålls nettoinkomst läggs på räntor?” Detta är alltså den så kallade räntekvoten.

+ There are no comments

Add yours