64% har inget förtroende för vare sig Löfven eller Hallengren – men omvänd statistik används som propaganda för att vilseleda folket


Detta betyder på ren svenska att 64 procent av svenska folket INTE har något som helst förtroende för statsministern. Två tredjedelar, med andra ord. Men tror du att du ska få se den rubriken i SVT? Att två tredjedelar inte litar på vare sig Löfven, Andersson eller för den delen Hallengren?