5: Snapphanar och folkmakt


Svenska folken har alltid gjort våldsamt motstånd när centralmakten flyttat fram sina positioner och utökat statsmakten på bekostnad av deras eget självstyre och friheter. Folkungarna, dackeupproret och snapphanarna är några av de mest kända exemplen.