32 år sedan socialismen stoppades


I dag är det exakt 32 år sedan socialismen stoppades i Sverige. Det var en annan tid – insikten om planekonomins underlägsenhet hade inte infunnit sig och den storskaliga samhällsplaneringen nådde sin höjdpunkt.

+ There are no comments

Add yours