3: Stenkastning och rovkapitalism


Det har ju länge hävdats att det i svensk politik bara handlar om pajkastning. Ingen i den politiska klassen har egentligen på allvar framfört visioner och konstruktiva lösningar, utan ägnat all tid åt att, just, smutskasta sina motståndare. Men kan det vara så att det nu ”äntligen” blir en förändring?