1789 års händelser


1789 anses av många vara själva startskottet på den nya världsordningen. Året då franska revolutionen genomfördes. Kungen blev av med makten, startskottet för liberalismen, och senare andra mer progressiva rörelser såsom socialism och kommunism. Fransmännen firar minnet av revolutionen som sin nationaldag. 1789 års händelser är intressanta, och de belyser mer än vad vi vanligen tillskriver dem. Och kanske tenderar vi att övertolka, eller till och med feltolka vad dessa händelser gav upphov till. Här är några andra saker som föddes ur revolutionen, som jag tycker är värda att poängtera:

+ There are no comments

Add yours