14 700% i straffavgift när Transportstyrelsen gör fel


“14 § Om trängselskatt inte betalas inom den tid som anges i 12 §, 15 § andra stycket eller 15 a § andra stycket, ska en särskild avgift (tilläggsavgift) påföras den skattskyldige med 500 kronor. Tilläggsavgift får påföras en skattskyldig högst en gång per bil och kalendermånad. “Fick en trevlig överraskning i posten, med möjlighet att betala extra skatt. Detta i form av Transportstyrelsens påföring av 14 700% tilläggsavgift när Transportstyrelsen misslyckats med sin egen automatiska betalningshantering. Jag har autogiro för trängselskatt, men autogirofunktionen misslyckades på ett okänt sätt och ingen alternativ avisering skedde.

+ There are no comments

Add yours