Radio Mises 57: Hur friheten offras på trygghetens altare


Staten motiverar sig själv med att den bringar trygghet i en osäker värld. Den tryggar inte bara våra pengar, utan även vår barndom, vårt arbetsliv och vår ålderdom. Vi tar avstamp ur psykiatrikern David Eberhards bok ”I trygghetsnarkomanernas land – Sverige och det nationella paniksyndromet” för att undersöka vad det är för mekanismer som gör att människor så törstar efter trygghet att de är beredda att offra sin frihet för att misslyckas uppnå det.

+ There are no comments

Add yours