Vanföreställningar om våra vanföra*


Det är fortfarande på det viset i det här landet att varje gång en skatt ska höjas eller införas förklaras det och försvaras det med att vi måste värna om de svaga i samhället.