Vända alla kinder till?


Ibland låter vi oss påverkas av att det är söndag och då handlar stora delar av programmet om religion.