Vad Brå inte bryr sig om


Brå presenterade i dag sin nya rapport om  brottslighet bland inrikes och utrikes födda. Rapportens slutsatser är entydiga. Utrikesfödda och deras barn är överrepresenterade i brottsstatistiken.