Tvättmadam Bergfeldt vaskar politikerbyk


Makthavarna har tidigare haft lite problem när någon av dem blir påkommen med fingrarna i syltburken … eller någon annan mindre lämplig plats.