“Sök inte vad som är moraliskt utan vad som är effektivt”


Rubrikens citat är en tankegång hos Lenin, och den känns väl lämplig just i dag, även om jag inte är så säker på att Vänsterpartiets i sina handlingar vägleds av Lenin. Det var nog ett tag sedan så var fallet.