Sanningsministeriet – Terrorism i grundlagen


Det inre partiet är tillbaka från en veckas uppehåll i lobbyistträsket men inleder med att kort konstatera att män är kvinnor för att sedan djupdyka i självets kommodifiering. Vi diskuterar marknadens effekter på självbilden och undrar varför det inte räcker att vara punkare längre. Vi frågar kort hur en partiledare bör bete sig för att sedan förutspå en stundande anarkotyranni när grundlagen kring föreningsfrihet skall ändras. Vi avslutar med att konstatera att corona har en biverkan: hjärntvätt.