Sanningsministeriet – MEDverkan mot normkreativitet


MEDborgaren Henrik från MED MEDverkar som MED-MEDlem för att ge partiet MEDvind mot Riksdagen 2018. Vi gycklar därefter demokratins existensberättigande i partipolitiken, för att sen gå full TAN när vi prisar tjänstemannaansvarets återinskaffande. Vi gör sen äntligen vår sales pitch för att hjälpa dig spendera de 5000 du ändå har över varje månad för Sveriges framtid. All öppen partipropaganda får oss att fullt ut anamma den sovjetiska synen på konst i en avslutande normkreativ saliggörande konformism.